כנס יצוא מוצלח לגרמניה דר, קטי אלמליח

ד”ר קטי אלמליח – מייסדת של משרד עורכי דין בינלאומי המתמחה בטיפול בעניינים משפטיים המקשרים בין ישראל לבין הארצות הדוברות גרמנית – גרמניה, שוויץ, אוסטריה, לוקסמבורג וליכטנשטיין. גב’ אלמליח פתחה בסקירה של אפשרויות היצוא מבחינה המשפטית בגרמניה וביניהם שיתוף הפעולה עם שותף מקומי דרך סוכן הפצה, באמצעות חוזה מכירות ושותפות מלאה בין היצרן הישראלי והמשווק הגרמני; דרך נציג פיסקאלי או תאגיד.

לאחר מכן, סקרה מאפיינים משותפים להקמת החברה בגרמניה שחובה לקחת בחשבון – ייסוד על ידי חוזה נוטריוני, הגבלת אחריות החברים, קיום ללא קשר לחברים בחברה, רישום במרשם החברות, הון מינימאלי ומנגנוני שמירה עליו כאמצעי הגנה על נושי החברה, פרוקורה (PROCURA) – ייפוי כוח רכב אשר גבולותיו מוגדרים בחוק וכאשר המחזיק נרשם ברשם החברות.

בהמשך גב’ אלמליח מנתה אפשרויות העיקריות לייסד חברה בגרמניה – חברת GMBH, חברת  GMBH קטנהUNTERNEHMERGESELLSCHAFT – , AG: חברה מוגבלת במניות וחברה קטנה מוגבלת במניות; ופירטה מה נדרש להקמתן לפי החוק מבחינת הון מניות והתשלום המינימאליים, הליך המשפטי, מספר החברים הנדרש, המבנה הניהולי, מסגרת האשראי האפשרית ואפשרויות ההנפקה בבורסה.

קישור לוידאו:

https://www.youtube.com/watch?v=xeyJ1oefA_E