רו"ח אופיר אנג'ל

בחלק האחרון של הכנס, מר אופיר אנג'ל, רואה חשבון, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי, מייסד חברה אלווירה את אנג'ל יעוץ בע"מ במטרה לתת שירות בנושא גרמניה-ישראל ישראל-גרמניה, סיכם את היום עם נושא החזרת רווחים לישראל. אופיר אנג'ל פתח בהצגת השירותים שאלווירה את אנג'ל ייעוץ בע"מ מעניקה ללקוחותיה חל מגיבוש תכנית העסקית דרך הבנת מצב העסקי בישראל ולבסוף דרכים להחזרת רווחים לישראל. במידה ולעסק כבר קיימת תכנית עסקית קיימות שתי אפשרויות פעולה: להתאים את תכנון המס לתכנית העסקית, שזו גישה מקובלת ושימושית בעולם העסקים, או להתאים את התכנית העסקית לפי תכנון המס. חשוב לציין כי תכנון מס לקוי ולא מתוכנן עלול להביא להוצאות מס גבוהות יותר ב-30% עד 50% דבר שחותך רווחיות בחצי.

שלבי עשיית עסקים בגרמניה: פתיחת משרד שיווקי בגרמניה כשלב ראשון מטרתו לשלוח לגרמניה אנשי שיווק ופרסום (לא מכירות!) שמטרתו להעסיק בגרמניה אנשי שיווק ופרסום ובנוסף, למנוע כפל מס. קבלת ההחלטות וחתימה על הסכמים חייבת להישאר בישראל. משרד שיווקי מאוד שימושי לעסקים שרוצים להתחיל בקטן ובזהירות.

לאחר מכן נתחיל לגייס אנשי מכירות ובשלב זה נצטרך כבר נציגות פיסקאלית (ראה הרצאה של קרסטן באומס הכוללת פתיחת תיק במע"מ, מס הכנסה וכו'. בשלב הבא נקים ישות המשפטית (ראה הרצאה של קטי אלמליח. יש לציין כי קיימות חברות שידלגו על שני השלבים הקודמים ויקפצו ישירות לשלב הזה. במקביל נתחיל לשקול הטבות מדינה וזה הזמן להתחיל לבדוק מה מתאים לנו: האם נביא ידע או עבודה. יש לציין כי חשוב לבחור מיקום הרישום מראש ולא להעביר את העסק ממדינה למדינה מכיוון שכל מדינה פדראלית הינה עצמאית ומשמעות המעבר היא סגירה ופתיחה של החברה מחדש. ברגע שהמכירות שלנו מגיעות למספרים הרצויים נתחיל לחשוב על ייצור בגרמניה ובהמשך על מעבר שליטה וניהול לגרמניה על מנת לחסוך כפל מס בישראל.

דבר נוסף שחייבים להתייחס אליו הוא המצב העסקי בישראל, מכיוון שהוא זה שישפיע על תכנון המס. צריכים לבדוק מה מקורות ההכנסה בישראל, מה מקורות ההשקעה – מישראל או מאחת המדינות אחרות, השקעת בעלים, הון או הלוואה (ראה הצגה של קורנליה בארנברוק . בין ישראל לגרמניה קיימת אמנה למניעת כפל מס בהתאם לאמנת הדגל של OECD, האמנה יחסית סטנדרטית אך יש לה כמה נקודות מעניינות כמו למשל העברת דיבידנדים או רווחים לישראל. הפרשנות של רשויות המס בישראל והחישוב של היקף הזיכוי מתבצע לפי החוקים המקומיים והחישובים המקומיים בישראל. חישוב זיכוי המס עשוי להשתנות בהתאם לאופי התקבול שקיבלנו מגרמניה לישראל: תקבולים בגין זיכיון, תמלוגים וריבית ודיבידנד. כמו-כן יש לבחון האם אנחנו זכאים לזיכוי ישיר או זיכוי עקיף בגין הכספים האלו. אם לא נתכנן את המס עוד בשלב התכנית העסקית, אנחנו עלולים להישאר עם עודף מס שלא יהיה לנו מאיפה לקזז אותו.

נושא של שליטה וניהול יכול להיות מאוד משמעותי לגבי חובה של רשויות המס בישראל למסות אותנו על העברת רווחים מצד לצד. העדר שליטה וניהול או קיום שליטה וניהול במבנים עסקיים מסוימים יכולים להביא להפרשים במיסוי של עשרות אחוזים.

אחד הדברים החשובים בנציגות פיסקאלית שאם אנו מקימים ובונים אותה נכון, נוצר לנו קשר עם נציגות פיסקאלית בגרמניה. החברה בגרמניה לא מחלקת דיבידנדים לישראל כי אין שם בעלי מניות נפרדים כי זה שלוחה של החברה בישראל. העברת רווחים מגרמניה לישראל לא תחשב כדיבידנד ולכן לא יהיה מס על דיבידנד ולכן החברה תשלם רק מס חברות בגרמניה.

 

קישור וידאו:

https://www.youtube.com/watch?v=Ov28lfG2cLY