מר' דיקר פפר / ממייסדי אלווירה & אנג'ל

מר דירק פפר – מייסד אלווירה & אנג'ל מומחה במיסוי ישראלי-גרמני פתח במידע בסיסי על תמריצי השקעות הניתנים ע"י ממשלת גרמניה לעסקים זרים הנכסים לשוק הגרמני. השקעות בגרמניה נתמכות ע"י מימון ציבורי ללא הבחנה מה המקור של ההשקעה גרמניה או ישראל. השקעות שמקורן  בישראל יכולות להיות חברה גרמנית או שלוחה של החברה ישראלית בגרמניה אשר רשומה ברשם החברות הגרמני. הסיבה לדרישה זו היא שכל סוגי ההשקעות, למעט השקעות במו"פ, מביאות ליצירת מקומות עבודה בגרמניה ובכך לחיזוק כלכלת גרמניה ככלל. קריטריונים נוספים לקבלת תמריצי השקעות היא מיקום חברת האם, מיקום מפעל היצרני ועוד, כל אלו ישפיעו בעתיד על פיתוח אזורים מסוימים בגרמניה. מענקים ממומנים ע"י ממשלת גרמניה ואיחוד האירופי.

כאמור קיימים סוגים שונים של תמריצים: תמריצים תפעוליים ותמריצי השקעה. אחד ההבדלים בין סוגי התמריצים הינו התזמון. תמריצי ההשקעה ממומשים בתחילת התהליך ותמריצים תפעוליים לאחר מכן.

תמריצי ההשקעה מחולקים ל-3 מסלולים:

תמיכה ישירה – הינו הכלי העיקרי של תמריצי ההשקעה. תוכנית העיקרית במסלול זה הינה GRW אשר קמה במטרה לפתח את כלכלת גרמניה המזרחית אבל גם אפשרית בשאר חלקי גרמניה. כמו כן קיימות תוכניות סובסידיה אחרות אשר ממומנות ע"י גופים אחרים ובאזורים שונים של גרמניה.

הלוואות מופחתות ריבית מוצעות ע"י בנקים ציבוריים הנקראים בנקים לפיתוח. הבנק המרכזי ברמה הלאומית הינו  KfW – בנק לפיתוח של הרפובליקה הפדראלית של גרמניה. בנוסף, קיימים בנקים מקומיים של המדינות הפדראליות אשר מציעים תוכניות סבסוד ייחודיות במדינות עצמן.

הלוואה בעירבון ממשלתי – המסלול רלוונטי כאשר לחברה חדשה יש קושי לקבל מימון מבנק פרטי.

כאשר תמריצי ההשקעה מומשו חברה יכולה ליהנות מתמריצים תפעוליים שמתחלקים לשני מסלולים:

תמריצי HR – מציעים מספר אפשרויות להורדת עלויות תפעוליות ממומנות ע"י סוכנות התעסוקה הפדראלית במדינות גרמניה השונות וכוללות תמיכה בגיוס העובדים, הדרכת עובדים חדשים וסובסידיות מטה. חברות המעסיקות עובדים מובטלים לטווח ארוך זכאיות לסובסידיות מטה אשר מעניקות השתתפות בעלויות סוציאליות עד 70% כולל ביטוח לאומי של אותם עובדים למשך 12 חודשים. זכאות לסובסידיות לא קשורה לגודל החברה או לגודל ההשקעה

תמריצי R&D – עלויות מו"פ נחשבים כחלק מעלויות התפעוליות של החברה ומהוות תשתית חשובה לעתידה של החברה. תמריצי R&D ממומנות על ידי האיחוד האירופי, ממשלת גרמניה וממשלות פדראליות של מדינות גרמניה. תמריצי R&D מתייחסים לעלויות הקשורות במחקר ופיתוח יכולות לכלול עלויות הציוד אם מיוחסות באופן ישיר לתהליך המו"פ. אחת התוכניות המימון המיוחדות של ממשלת גרמניה נקראת תוכנית חדשנית מרכזית לעסקים קטנים ובינוניים (ZIM) ומיועדת לחברות הפועלות בגרמניה אשר מעוניינות לפתח מוצרים חדשים או לשפר מוצרים קיימים. בנוסף, לכל מדינה פדראלית בגרמניה קיימות תכניות מיועדות לפיתוח תעשיות שונות ללא מיקוד טכנולוגי כלשהו. כאלטרנטיבה לסובסידיות הנ"ל קיימות הלוואות פיתוח אשר נתמכות ע"י תוכניות ממשלתיות שונות, ובין היתר ע"י KfW. בנוסף, ניתן לקיים שיתופי פעולה עם בנק הפדראלי KfW וקרנות הון ממשלתיות של מדינות הפדראליות.

בהמשך פירט מר פפר בנושא התוכניות של GRW והלוואות מופחתות ריבית המוצעות ע"י KfW, אופן המימוש ותהליך ההשקעה המומלץ. ההשקעה תמיד מתחילה מהרעיון ודרך מחקר והערכה של תכניות התמריץ האפשרויות בונים תכנית העסקית אשר מושפעת בין היתר מתכנית התמריצים. על מנת לבחור בתכנית המתאימה ניקח בחשבון את גודל החברה ומיקום ההשקעה. לרוב התכניות קיימת דרישה שלפיה החברה חייבת להסדיר את הקמתה באופן מלא ובכך להבטיח הצלחתה בתכנית התמריצים. לפי רוב תוכניות התמריצים לא ניתן להתחיל בפעילות העסקית של תכניות ההשקעות לפני הגשה רשמית של הבקשה לתכנית ההשקעות. קיימים מקרים בהם ניתן להתחיל את הפעילות העסקית לפני הגשת בקשה וזאת רק אם החברה מוכנה לקחת סיכון שהתכנית לא תאושר. בכל מקרה, כדאי ורצוי להמתין לקבלת אישור מסודר. בדרך כלל לוקח 4-8 שבועות על מנת להכין תכנית ההשקעות הנדרשת, התשובה מתקבלת בין 6 ל-12 שבועות מיום הגשת הבקשה.

לפני סיכום ההרצאה מר פפר הרחיב בנושא הסובסידיות של GRW והלוואות מופחתות ריבית של KfW.

GRW הינה אחת התוכניות לסובסידיות המרכזיות בגרמניה. התכנית מציעה מענקים המכסים עלויות ההשקעה ומשולמת בתשלומים במזומן. החל מיולי 2014 שיעורי המענקים יעודכנו בהתאם לגודל החברה וגובה ההשקעה וינועו בטווחים הבאים: עבור חברות קטנות הסובסידיות יתעדכנו עד לגובה מקסימאלי של 35%, עבור חברות הבינוניות עד לגובה של 25% ועבור החברות הגדולות לגובה של 35%. בהמשך מר פפר מפרט מהן הגדרות לחברה קטנה, בינונית וגדולה בגרמניה (לפי כמות העובדים, מחזור שנתי ומאזן של החברה) ומהם הקריטריונים ודרישות של התכנית הסובסידיות של GRW.

הלוואות מופחתות ריבית של KfW – בנק לפיתוח הלאומי של גרמניה מציע, כאמור, הלוואות מופחתות ריבית כחלק מתמריצי ההשקעות. הריבית המוצעת לנוטלי ההלוואה נעה בין 1% ל-7% בהתאם לסיכון הספציפי, ריבית שמוגדרת מתחת לריבית המקובלת בשוק הגרמני. תקופת ההלוואה ניתנת ל-5 שנים שנים עבור הון חוזר ועד 10 שנים עבור הלוואות לצורכי השקעה ול-20 שנה אם מדובר ברכישת נדל"ן או חברות. גובה הלוואה המרבי המוצע ע"י KfW עומד על 10 מיליון יורו. הגשת בקשה לקבלת הלוואה מתבצעת דרך בנקים פרטיים ומהווה חלק בלתי נפרד מחבילה פיננסית של הבנק הפרטי.

מר פפר סיכם בזאת כי קיימות תכנית תמריץ שונות ומגוונות עבור החברות הישראליות בגרמניה וכדאי לבחור בקפידה את התכנית המתאימה ולכלול אותה בתכנית העסקית של החברה.

 

קישור וידאו:

https://www.youtube.com/watch?v=7Vy5HE5YFKk