מר' קארסטין באומס

מר באומס העביר הרצאה מצוינת בנושא המיסוי בגרמניה של חברות ישראליות המתכוונות לייצא לגרמניה ולהקים יחידות עסקיות בגרמניה כמו חברת בת, סניף, מחסן או כל מודל אחר המחייב תשלומי מיסים לגרמניה. מר באומס פתח בסקירה כללית של ההרצאה והתקדם במהרה לסקירת חוקי המכס בגרמניה. מר באומס הפנה את הקהל לאתר האינטרנט המסכם את תעריפי המכס בגרמניה אך סייג כי אם לחברה ישראלית יש הסכם מועדף בקשר ליבוא מוצרים לגרמניה יתכן והתעריף הנ"ל יהי שונה עבורו: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en בנוסף, מר באומס הפנה את הקהל לאתר www.bitd.org שבו ניתן למצוא מידע מחייב אודות תעריפי המכס הבינלאומיים והוא המליץ לבדוק את עצמנו באמצעות האתר על מנת למנוע טעויות חישוב בחישוב תעריפי המכס הנכונים עבור כל מדינה. מערכת המע"מ בגרמניה מאפשרת לרוכש לבקש הפחתה במע"מ במידה והוא זכאי לה כאשר המכירות הם B2B. בעלי העסקים בגרמניה אשר מוכרים לעסקים אחרים (B2B) פטורים ממע"מ. תשלומי המע"מ בגרמניה מחושבים בצורה עצמאית ע"י כל עסק. כאשר מדובר בחברה ישראלית/זרה ולא רשומה כחברה בגרמניה מוכרת שירותים או סחורות לחברה גרמנית היא יכולה ליהנות מהיפוך חיוב מע"מ, כלומר המוכר פטור ממע"מ כאשר הלקוח חייב במע"מ ורשאי לבקש הפחתה במע"מ וזאת כשמדובר בעסקאות B2B. בהמשך מר באומס מינה מקרים בהם חייבים לשלם מע"מ בגרמניה, כמו, למשל, חברה ישראלית אשר מייבאת סחורות לשטח גרמניה; חברה שמוכרת מתוך המחסן, בדומה לחברה בת או שלוחה של חברה זרה בגרמניה ועוד. כמו כן נדרש מילוי מדויק של הקבלות על בפרטי העסק על מנת לאפשר קונה לבקש הפחתה במע"מ. לאחר מכן, מר באומס דיבר על נציגות פיסקאלית בגרמניה והחזר מע"מ תשומות. חברה זרה בגרמניה לא מחויבת במע"מ ובנציגות פיסקאלית כלל. לעומת זאת, אם לחברה זרה יש שלוחה בגרמניה, אז היא מחויבת במע"מ. בגרמניה קיימת אפשרות להחזר מע"מ תשומות לחברות זרות בעלות יחסי גומלין. חברות ישראליות זכאיות להחזר מע"מ תשומות החל מ-14 ביולי 1998.