תוכנית עסקית

תוכנית עסקית הנה מסמך ניהולי המספק מתווה עסקי כולל של מיזם או חברה עסקית לצרכים שונים, בעיקר להקמת מיזם חדש, שינויים עסקיים או גיוסי הון. לצוות הכלכלנים של אנג'ל יועצים ניסיון עשיר בתהליכי גיבוש וכתיבה של תוכניות עסקיות למגוון רחב של סקטורים ולצרכים שונים. לצוות ידע מולטי דיסציפלינארי ויכולת ללוות את הלקוחות בכל שלבי התהליך, החל משלב סיעור המוחות וגיבוש האסטרטגיה והקונספט העסקי, דרך גיבוש מודל עסקי ובניית תוכנית פיננסית מודולרית וכד' המטרה ליצור מפת דרכים המשלבת ניתוח מעמיק ותוכנית פעולה במטרה לנווט את המיזם, העסק או הפעילות להשגת יעדים מוגדרים. כאמור, לתוכנית עסקית שימושים רבים: היא כלי תכנון, מעקב ובקרה בידי המנהל, היא מציגה SWOT, מאירה פוטנציאל והזדמנויות עסקיות, היא מסיעת גיוס הון מבנקים ומוסדות פיננסים והיא משמשת מצגת משקיעים בתהליכי מיזוגים ורכישות ועוד השירות המוענק באנג'ל יועצים כולל:

  • בדיקת כדאיות כלכלית
  • בניית אסטרטגיה עסקית
  • גיבוש קונספט ומודל עסקי
  • גיבוש וכתיבת תוכנית עסקית
  • בניית תקציב ומבנה תזרים מזומנים
  • פנייה לגיוס הון מקרנות ומענקי מדינה
  • ליווי מול הבנקים לקבלת אשראי או הלוואה
  • ביצוע תכנוני מס וגיבוש פתרונות כלכליים
  • ליווי בהקמת מערכות הניהול והתפעול של הארגון.