תוכניות הבראה

בעולם העסקי המורכב והדינאמי אשר מושפע מגורמים לוקאליים וגלובאליים, חברות ועסקים רבים עלולים להיקלע למשבר ולתקופות האטה. ישנן חברות אשר לא מצליחות לעצור את ההתדרדרות העסקית ומגיעות לחדלות פירעון ולסגירה, אך ישנן חברות רבות אשר מבינות שעליהן לעשות מעשה ולהיעזר ביועץ המומחה להבראת חברות והתייעלות עסקית.

לצוות של אנג'ל יועצים ניסיון רב בהבראת חברות ובהובלתן להתייעלות וצמיחה, זאת באמצעות ניתוח תהליכים, גיבוש ובנייה של תוכנית הבראה והטמעתה לאורך זמן. מומלץ כי הפנייה לייעוץ מקצועי תעשה כבר בשלבים הראשונים בהם מזהה בעל העסק או מנהל החברה כשלים בהתנהלות העסקית וחוסר יעילות של צוות או מחלקה, או כאשר קיימות בעיות משמעותיות של גבייה, תזרים מזומנים, התנהלות לקויה מול הבנקים, מינוף יתר של העסק או בעיות תפעוליות אחרות הפוגעות במכירות, בשיווק ובהון האנושי.

התהליך אשר מתבצע באנג'ל יועצים הינו תהליך מתמשך של הבראה והתייעלות המתבסס על תוכנית מובנית המשלבת ניתוח מעמיק, חשיבה אסטרטגית והמלצות לפעולה, השירות ניתן ע"י צוות רב תחומי הפועל ברגישות ודיסקרטיות מלאה בנוגע למצב העסק ודרכי הבראתו.

שלבי תהליך ההבראה:

 • ניתוח ואבחון המצב הקיים

השלב הראשון והמשמעותי הוא בחינת המצב הקיים, לימוד החברה וההתנהלות העסקית שלה, הכרות עם המבנה הארגוני, הצוות הבכיר והמחלקות המהותיות לתפעולו התקין של העסק, הכרות עם השוק והענף ובדיקת רמת הסיכונים של התחום. בדיקת העסק לעומק ובחינת הכשלים הגלויים והסמויים, בחינת יכולת ההבראה של החברה,

 • עיבוד המידע וגיבוש מסקנות עבור תוכנית הבראה כוללת.
 • חשיבה אסטרטגית משותפת ויצירת חזון, ערכים ויעדי פעילות לחמש שנים קרובות.
 • הצגת המסקנות מהבדיקה העסקית והצגת מתווה התוכנית האסטרטגית ותוכנית ההבראה.
 • בניית תוכנית הבראה רחבה להתייעלות, חיסכון והגדלת הרווחיות, הכוללת שלבים, משימות ולוחות זמנים במגוון רחב של תחומים:
  • ירידה לרזולוציות פרטניות בכל המחלקות המהותיות (שיווק, מכירות, תפעול, רכש וכד')
  • הקטנת הוצאות אשר אינן תורמות ישירות להכנסה והתייעלות בתהליכי העבודה
  • הגדרות מחודשות של תפקידים וסמכויות
  • סיוע בניהול המגעים עם הבנק, מול נושים, ספקים ולקוחות
  • גיוס אשראי ומימון לביצוע תהליכי התייעלות
  • בניית נהלי עבודה ובקרות פנימיות בכל המחלקות
  • בניית נהלי עדכון ודיווח
  • בניית נהלי בקרה ופיקוח
  • גיוס אשראי ומימון לביצוע תהליכי התייעלות
  • בניית מערך גבייה יעיל הכולל כלים לשליטה על סיכוני אשראי הלקוחות, קביעת מדיניות אשראי וכו'
  • הפקת דוחות ניהוליים ודיווחים שוטפים להנהלה
  • בניית תוכנית אסטרטגית והגדרת יעדים חדשים לטווח הקצר והארוך וכו'
  • בחינת אלטרנטיבות צמיחה (מיזוג, הכנסת משקיע, הכנסת שותף אסטרטגי וכד') 
 • ליווי ביישום והטמעה מלאה של התוכנית והנהלים החדשים