גילוי מרצון

רשות המסים מעוניינת לעודד נישומים, עוסקים, יחידים ובעלי תפקידים בתאגידים שעברו עבירות על חוקי המסים, לתקן את דיווחיהם ולדווח נתוני אמת. הליך גילוי מרצון נועד לספק למי שעבר עבירות מס מהותיות (התחמקות ממס, העלמת הכנסות, ניהול ספרים כוזבים וכדומה) אפשרות לשלם את המס הנדרש מבלי שינקטו נגדו הליכים פלילים. נוהל גילוי מרצון מטרתו להגביר את הדיווחים ולצמצם את ההון השחור בגין פעילות ועבירות מס שבוצעו בארץ או בחו"ל, זאת כחלק מהמאבק של מדינות העולם בהון השחור ושיתוף פעולה גלובאלי בנושא.

קיימים מספר קריטריונים לאפשרות גילוי מרצון, בראש ובראשונה "פנייה כנה" של הפונה, כלומר, כל עוד הפונה לא הגיע לרשות המסים לאחר שזו כבר פנתה אליו, או לאחר שיש אינדיקציה לגביו, בכל הנוגע להון שהעלים, ע"י רשות המיסים או כל רשות אכיפה אחרת (משטרה בארץ/בחו"ל, הרשות השופטת, הרשות לאיסור הלבנת הון, כונס הנכסים הרשמי, רשות ניירות ערך והרשות להגבלים עסקיים), מידע מוקדם מתכוון לנישום עצמו או לחברות קשורות ושותפויות.

אקט הגילוי מרצון יכול להתבצע באמצעות שני מנגנונים שאמורים לעודד את הציבור לפנות לרשות המסים ולדווח על ליקויי המס. המנגנון הראשון הוא המסלול המקוצר. לפי מסלול זה, במקרים בהם ההון הלא מדווח הוא עד סכום של 2 מיליון שקל, והמס שיש לשלם בגינו אינו עולה על חצי מיליון שקל, יכול הנישום להגיש את הבקשה לגילוי מרצון בצירוף הדו"חות המתוקנים (או החדשים) ומיד עם אישור הבקשה לקבל שובר תשלום.

המנגנון השני הוא המסלול האנונימי, לפיו יוכל אדם לפנות לרשות המסים דרך מייצג (עורך דין או רואה חשבון), שיציג לרשות את הנתונים ללא זיהוי של הפונה עצמו. במידה ויגיע לסיכום מול הרשות, ייחשף שמו של אותו אדם והוא ימשיך בנוהל הגילוי מרצון.

לאור מורכבות הליך גילוי מרצון והסיכון הגדול הכרוך בו של הפללה עצמית, אני ממליצים לקבל יעוץ וליווי מקצועי מצוות רואי החשבון ועורכי הדין שלנו. לצוות ידע, ניסיון ובקיאות בנוהל ובתהליך גילוי מרצון ויכולת ללוות את הנישום מול הרשויות השונות על לפתרון האופטימאלי.