גילוי מרצון בגין חשבונות בנק בגרמניה ושוויץ

לפני מספר ימים הודיע מנהל רשות המסים מר משה אשר, כי רשויות המס בישראל קיבלו לידיהם מידע על מאות ישראל המחזיקים חשבונות בנק בגרמניה, אשר מעולם לא דווחו בישראל.
כתוצאה מגילוי מידע זה, החלה רשות המסים במבצע אכיפה וגילוי כנגד אותם ישראלים אשר מעולם לא דיווחו על כספים בחשבונות בנק בגרמניה ושוויץ, הנובעים פעמים רבות מכספי ירושה מקרובי משפחה, פיצויים ממדינת גרמניה בגין נזקי השואה, וכדומה.

כידוע, על תושב ישראל חלה חובת דיווח ותשלום מס כספים המוחזקים בחשבונות בנק בגרמניה ושוויץ בפרט, ובחו"ל בכלל, ואי דיווח שכזה הינו עבירת מס חמורה אשר דינה יכול להגיע לעונשי מאסר בכלא, תשלומי כופר וקנסות כספיים, זאת מעבר לתשלום המס בהתאם לחוק.
יש לשים לב כי חובת הדיווח חלה גם במקרים בהם אין רווחים מחשבונות הבנק. גם סכום כספי הקיים בחשבון בנק בגרמניה, אשר לא יצר רווח והכנסות נוספות, חייב כאמור בדיווח.

בישראל כאמור, ישנם אזרחים רבים אשר מחזיקים בחשבונות בנק בגרמניה ושוויץ כספים שהגיעו מירושה משפחתית, כספים שנצטברו משלטונות גרמניה כפיצוי על נזקי השואה. כספים אלו מאז ומעולם היו חייבים בדיווח בישראל בהתאם לחוק בישראל. בשנים האחרונות רשות המסים מאפשרת לישראלים שכאלה אשר עוברים על החוק, להגיע להסדר מול רשות המסים במסגרת נוהל גילוי מרצון 2017 אשר מאפשר לעיתים להפחית את הענישה בדמות מאסר וכופר. כחלק מנוהל גילוי מרצון נדרש הישראלי לדווח ולשלם מס בגין הכנסות ורווחים שנוצרו מחשבונות הבנק בגרמניה ושוויץ, אך בחלק מהמקרים לא יופעל נגדו הליך פלילי אשר יכול למנוע את עונש המאסר ותשלום הכופר.

 כחלק ממדיניות רשות המסים לאתר באופן אקטיבי ישראלים עם חשבונות בנק בחו"ל, פועלת רשות המסים באופן גלוי וסמוי עם מדינת גרמניה לצרכי קבלת מידע על ישראלים, שיש להם חשבונות בנק בגרמניה. לאחר קבלת המידע והרשימה על ישראלים אלו, בודקת רשות המסים בישראל האם ישראלים אלו דיווחו על חשבונות הבנק שלהם בגרמניה, בדרך של הגשת דוח כספי לרשויות המס בישראל. במקרים בהם יתגלה כי חשבונות הבנק בגרמניה לא דווחו, רשות המסים תפעל באופן אקטיבי מול אותם מעלימי מס ותוכל לנקוט נגדם ענישה בדמות מאסר בפועל וקנסות כספיים עצומים, רק מעצם העבודה כי רשות המסים פנתה באופן אקטיבי מול אותם ישראלים, ולכן מומלץ היום יותר מתמיד לפנות למס הכנסה בטרם הוא פונה אלייך.

למידע נוסף ופניה למס הכנסה לצורך הסדרת עבירת המס, נא ליצור עמנו קשר.