ראיית חשבון וביקורת

משרד אלווירה & אנג'ל עוסק בייעוץ וליווי חשבונאי והכנת דוחות כספיים עפ"י תקינה חשבונאית ישראלית ובינ"ל. אנשי הצוות שלנו בקיאים בתקינה הישראלית ומתעדכנים בה באופן תדיר וכן עוברים הדרכות שוטפות בהתאם לתקינה הבינלאומית, התקינה הישראלית והתקינה האמריקאית.

שתי התקינות המקובלות הן:

תקן  International Financial Reporting Standard (IFRS)

וה Generally Accepted – Accounting Principles (GAAP)

שירותי הייעוץ החשבונאי מתמקדים בהבנה עסקית עמוקה וליווי כולל של העסק, החל משלב איסוף המידע הרלוונטי אודות ההתנהלות העסקית מהדרג הניהולי וממערכות המידע הממוחשבות, ניתוח המידע, עיבודו והפקת לקחים ונגזרות לפעילות החשבונאית והפיננסית.

השירות כולל:

 • גיבוש ועריכת דוחות כספיים לעצמאים וחברות, בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך
 • הגשת דו"חות שנתיים בהתאם לשפה ולכללים הבינלאומיים והמקומיים בכל מדינה
 • עריכת דוחות אישיים והצהרות הון לעצמאים לפי התקינה המקומית
 • הכנת חוות דעת חשבונאיות וחוות דעת מומחה ומתן עדות מומחה בבית המשפט
 • שירותי הנהלת חשבונות
 • חשבות שכר לעובדים מקומיים ולעובדים ממדינות זרות
 • בנקאות מקוונת (E-Banking)
 • דיווחים שוטפים לרשויות כנדרש בכל מדינה

המשרד מספק גם שירותי ביקורת מגוונים לפי דרישות הרגולציה בכל מדינה:

 • ביקורת דוחות כספיים
 • ביקורת פנימית
 • ביקורת תפעולית
 • ביקורת מערכות מידע ואבטחת מידע
 • ביקורת חקירתית