ניהול עיזבונות וירושה

ניהול עיזבונות וירושה בגרמניה הוסדר בחוק הירושה והמתנות ( “Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz", ErbSt). מס ירושות ומתנות הינו מס פדראלי אשר נאכף בגרמניה על ידי כל מדינה בנפרד. מס ירושה נועד לצמצם את הפערים החברתיים אשר נמשכים במשך דורות ובכך להפוך את המדינה לשוויונית יותר. לרוב, מס ירושה מוצדק במדינות המפותחות, אך בישראל החוק בוטל בשנת 1981 עקב הכנסות ממס נמוכות מידי מבחינת המדינה וזאת בגלל הביורוקרטיה הכרוכה במימוש מס ירושה. ישראל אפוא נחשבת למעין מקלט מס ירושה בעולם.

על מנת להימנע ממס הירושה/מתנה הגרמני רצוי לתכנן זאת מראש על ידי איש מקצוע, עורך דין או רואה חשבון, אשר מתמחה בדיני מס הירושה הגרמניים והישראלים ובקיא בכל הניואנסים בחוק. כך, למשל, מחד קיימים מקרים בהם ניתן להשיג פטור ממס ירושה ומאידך קיימים מקרים בהם היורש ישלם מס על נדל"ן בגרמניה שקיבל בירושה למרות שנראה כי אינו מממש את זכויותיו לנכס.

לפני שניגשים לתהליך בחינת גובה המס, ראשית כדאי לבדוק את תושבות הקבע של המוריש. בחוק הגרמני קיימות הגדרות ברורות מיהו תושב קבע בגרמניה לצורך מס ירושה בין אם מדובר באזרחות כפולה או תושב קבע.

לאחר מכן רצוי להבחין בסוג המתנה/ירושה: האם מדובר במזומן, נדל"ן או חברה מניבה רווחים. בכל מקרה הטיפול יהיה שונה מבחינת ניהול עיזבונות ותשלומי המס.

כאמור, על מנת להסדיר את נושא הירושה כדאי לדווח לרשויות בארץ בצורה נכונה על נכסים שהיורש זכאי בצוואה. אחרת, החובות למדינה יצופו במסגרת חלוקת ירושה ואז היורש עלול להיכנס למצב שבו יצטרך להתמודד עם הליך גילוי מרצון אודות המסים שלא שילם.

אנו, אנג'ל את אנג'ל, מומחים בדיני מס ירושה ומתנות בגרמניה, נוכל לסייע לך לעבור את התהליך עם מקסימום יעילות ותועלת עבורך ועבור משפחתך. בין היתר, נוכל לבצע תכנון מס מושכל לפני שקורה מקרה הירושה או אחרי ולהרוויח מהתהליך.