תאגידים

חברה המעוניינת לפתוח חברה הנפרדת מבחינה משפטית מהמשרד הראשי ומעוניינת לבסס את פעילותה בגרמניה שלא בצורת שלוחה, בעיקר אם מדובר על חברה גדולה, תבחר במבנה משפטי של תאגיד. האופציה המותאמת והמועדפת עבור חברות גדולות ומבוססות.

קיימים 4 סוגי איגודים מרכזיים בגרמניה:

  1. חברה בע"מ (Limited Liability Company, בגרמנית: GmbH) – מבנה זה הינו הפופולרי ביותר. הוא מאפשר גמישות יחסית ומעט מחויבויות. כמו כן מבחינת תדמית בגרמניה ובאירופה, חברה מסוג זה זוכה למעמד שיווקי גבוהה ונתפסת בדרך כלל כעסק גרמני מקומי מסודר ורציני.
  2. חברה יזמית בע"מ (Limited Liability Enterpreneurial Company, בגרמנית: Mini GmbH or UG) – חברה זו הינה חברה בע"מ שלא עמדה בתנאי הסף של ההון העצמי הנדרשים להקמת חברה בע"מ, אך בסופו של דבר תהפוך להיות חברה בע"מ לכל דבר ועניין.
  3. חברת מניות (AG) – חברה כזו זוכה על פי רוב למוניטין טוב, אך לחברה מסוג זה מחויבויות רבות ותשלומים גבוהים בתחום המיסוי.
  4. שותפות מוגבלת במניות (KGaA)  – הינה שילוב בין חברת מניות
    לשותפות מוגבלת (KG),  השותף הכללי הוא בעל חברת המניות וההון של החברה.

התאגדות הינה ישות משפטית, משמעות הדבר היא שהזכויות והחובות הן של התאגיד כגוף עסקי ולא של בעלי המניות עצמם. מבחינת מיסוי- מבנה תאגידי ככלל, על נכסים ורכושו.

המחויבות מוגבלת לנכסים העסקיים וכוללת את ההון מניות של האיגוד העסקי.  קיימות דרישות הון מניות מינימלי, והמחויבויות החשבונאיות הן נרחבות יותר מאשר במבנים עסקיים אחרים (דוגמת שותפויות). בטבלה שלפניכם מוצגות הדרישות של כל אחד מהמבנים התאגידיים המוכרים:

לפרטים נוספים והתייעצות עם צוות המומחים שלנו ב- Allwira&Angel, אתם מוזמנים לפנות אלינו לייעוץ בתחום. בכל מקרה לא מומלץ לפעול בהתבסס על קריאה הפרסומים בלבד, אלא להגיע ולהיוועץ בצוות המומחים שלנו היודע לבצע התאמות אישיות ולתת מענה מקצועי ופרטני בהתבסס על נתוני העסק האישי שלכם.

המידע במאמר זה מתבסס על נתונים מ- Germany Trade & Invest;The economic development agency of the Federal Republic of Germany (http://www.gtai.de)

לקריאה על מבנים משפטיים מקובלים נוספים- לחץ כאן