שלוחות

כל חברה זרה שרשומה ופעילה ומשרדיה הראשיים מחוץ לגרמניה יכולה להקים שלוחה בגרמניה.

שלוחה היא המבנה העסקי הנכון עבור חברות זרות המעוניינות: לפתוח ו/או לתחזק קשרים מקומיים עם שותפים עסקיים בגרמניה.

 

בגרמניה, ישנן שני סוגי שלוחות שניתן להקים והשוני העיקרי ביניהן הוא ברמת העצמאות של השלוחה מהמשרדים הראשיים של החברה הראשית:

1.      שלוחה אוטונומית (selbständige Zweigniederlassung)  – התפקידים אותה ממלאת שלוחה אוטונומית הינם בעיקר משימות הקשורות למשימות תמיכה ומענה מקומיים. היא כפופה לחברה הראשית, אך מתפקדת עצמאית בנושאים מקומיים בחופשיות יחסית ברמת קבלת החלטות עסקיות. החברה הראשית אחראית ומחויבת לכל הנעשה בשלוחה ברמה הארגונית ובשמה חייב להיכלל שם חברת האם.

2.      שלוחה תלויה (unselbständige Zweigniederlassung) – היא נציגה של החברה הראשית ואין לה אוטונומיה בשום תחום. מטרתה הבלעדית היא שימור ונקודת קשר מקומית לחברה הראשית. שלוחה תלויה איננה יכולה לספק מענה עסקי גם אם שגרתי ללא התערבות החברה הראשית. כל הטיפול והמענה מסופק על ידי החברה הראשית.

שני סוגי השלוחות הקיימים אם כך אינן ישות עצמאית מבחינה משפטית והן פועלות בכפיפות למשרד הראשי של החברה. הן מבחינה משפטית והן מבחינה ארגונית, היא חלק מפעילות המשרד הראשי וכפוף לחוקי הממשלתיים במדינה של המשרד הראשי. ועל כן, המשרד הראשי של החברה הזרה נושא במלוא האחריות, על סך נכסיו וחשוף לתביעת נושים כנגד השלוחה. כל התחייבות או חוב שחל על השלוחה הם  תחת אחריות המשרד הראשי.

לפרטים נוספים והתייעצות עם צוות המומחים שלנו ב- Allwira&Angel, אתם מוזמנים לפנות אלינו לייעוץ בתחום. בכל מקרה לא מומלץ לפעול בהתבסס על קריאה הפרסומים בלבד, אלא להגיע ולהיוועץ בצוות המומחים שלנו היודע לבצע התאמות אישיות ולתת מענה מקצועי ופרטני בהתבסס על נתוני העסק האישי שלכם.

המידע במאמר זה מתבסס על נתונים מ- Germany Trade & Invest;The economic development agency of the Federal Republic of Germany (http://www.gtai.de)

לקריאה על מבנים משפטיים מקובלים נוספים- לחץ כאן