חוות דעת כלכליות ומתן עדות מומחה בית משפט

חוות דעת כלכלית הנו מסמך מקצועי בעל משמעות משפטית המוצג בפני בית המשפט בתהליכים בהם יש צורך בחוות דעת מומחה, בעיקר בנושאים חשבונאיים,כלכליים ומיסויים.  לעתים חברות, בעלי עסקים ואנשים פרטיים נתקלים בסיטואציות בהן חייבים לפנות למומחה חיצוני על מנת להסדיר באופן מקצועי סוגיות משפטיות שעולות מהתנהלותם העסקית. במקרה שבו נדרש להוכיח ולהעריך:

 • נזק כלכלי וקביעת גובה פיצוי
 • הפסדי רווחים פוטנציאליים
 • הפסדי הכנסה
 • חישוב הפסדי שכר והשתכרות
 • אומדן פגיעה במוניטין, (ככל שהוכח קיום מוניטין)
 • התחשבנות כספית בין בני זוג בהיפרדות
 • סבירות כלכלית של הסכמי פשרה בתובענות ייצוגיות
 • הפסדי שכר ורווחים בגין הפרת חוזה
 • מחלוקות חשבונאיות וכספיות בעקבות סכסוכים בין בעלי מניות ושותפים
 • חשבונות בנקים, הלוואות וחיובי ריביות עסקיים וכדומה.
 • בוררות כלכלית – מינוי מטעם בית המשפט כבורר / מגשר כלכלי.

חברת אנג'ל יועצים מספקת ייעוץ ומתן חוות-דעת כלכלית, חשבונאית ומיסויית בכל הנוגע לתביעות אזרחיות ו/או פליליות של אדם פרטי, חברה או ארגון. מעבר לחוות הדעת אנו מציעים שירותי ליטיגציה מלאים ע"י צוות השותפים המקצועיים שלנו, עורכי דין ומשפטנים בעלי ידע רב וניסיון מוכח בדיני עבודה ובמשפט מסחרי. השירות משלב הבנה מולטי דיסציפלינארית, בין היתר בנושאי חשבונאות, כלכלה, מס ומשפט, ויכולת כתיבה רהוטה ומקצועית של חוות דעת בפורמט המתאים לבתי המשפט וכן יכולת גיבוי המסמך בהופעה ומתן עדות מומחה בדיונים בבית המשפט. כמו כן מספקים היועצים חוות דעת וניתוח הסכמים וחוזים במשמעות הכלכלית, אנליזה כלכלית של הגבלים עסקיים, בחינה ומדידה של נטל רגולציה וכד'