הקמת נציגות פיסקלית – מינוי נציג לצורכי מס

הקמת נציגות פיסקלית  (Fiscal representative) – מינוי נציג לצורכי מס, הקמת נציגות לצורך פעילות עסקית של חברה זרה ללא צורך בהקמה ורישום חברה זרה בישראל.

חוקי המס המקומיים דורשים מכל ישות עסקית לשלם מיסים, זה כולל גם תושבי חוץ, חברות ותאגידים זרים בעלי פעילות ענפה בישראל או חברה זרה העשויה להיחשב כבעלת מוסד קבע. כל אלה נדרשים עפ"י החוק לדווח באופן מלא לרשויות המס. במצב כזה, קיימות שתי אפשרויות עבור החברה הזרה או למנות נציג מקומי "נציג פיסקלי" המתפקד כשלוחה המקומית לכל עניין ודבר, או לפתוח חברה ישראלית.

במידה והחברה החליטה לא להקים חברה מקומית עליה לעמוד בדרישות החוק, סעיף 60 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 קובע שיש למנות נציג לחברת חוץ המנהלת עסקים בישראל. על עוסק זר מוטלת חובה, להודיע למנהל מע"מ, תוך 30 יום ממועד תחילת פעילותו העסקית בישראל, את שמו של נציגו המקומי. הנציג יכול שיהא יחיד שמקום מושבו הקבוע מצוי בישראל או תאגיד הרשום בישראל.

לחברות זרות רבות אין קשרים עסקיים בישראל ובכדי לחסוך להן את מאמצי ומשאבי החיפוש, משרדינו משמש כסניף מקומי של חברות זרות וכמייצגן אל מול הרשויות השונות. תפקיד אנג'ל את אנג'ל רו"ח כנציג של תושב החוץ הוא להיות איש אמונו ומיופה כוחו להגשת דיווחים לרשות המסים, אך גם לצורך קבלת כספים עבור תושב החוץ ולכל דבר אחר הנדרש על פי דין בישראל.

השירותים כוללים בין היתר:

 • ייצוג החברה הזרה בפני רשויות המס בישראל, כגון מס הכנסה, מע"מ, ביטוח לאומי וכו'
 • השגת הסדרי מס טרם תחילת פעילות ("פרה-רולינג"), קבלת הטבות מס וכד'
 • פיקוח של הפעילות העסקית של היישות הזרה בישראל מול גורמים מקומיים שונים, לרבות שותפים עסקיים ואסטרטגיים, ספקים, בנקים, גופים מוסדיים ורשויות המדינה השונות.
 • סיוע בבחירת יועצים לפי הצורך, עורכי דין, סוכני ביטוח, ספקים שונים, הקמת מערכות IT וכד'
 • ליווי בכל הנושאים התפעוליים והלוגיסטיים
 • סיוע בתהליכי רילוקיישן לישראל, לרבות הסדרת הרגולציות השונות הקשורות בהעסקתם, השגת אישורי עבודה מיוחדים, השגת מעמד זר לפי חוק וכד'
 • הענקת שירותי חשבונאות, ראיית חשבון וניהול פיננסי בפועל של הנציגות.
 • ביצוע חשבות שכר והסדרי שכר מיוחדים
 • בניית תוכנית תגמול בכירים והקצאת אופציות לעובדי התאגיד הזר עפ"י ההטבות והמגבלות המופיעות בחוק.
 • ליווי עסקי וכלכלי של התאגיד הזר בהתנהלותו הכוללת בישראל, ביצוע עבודות כלכליות שונות (הערכת שווי, בדיקת נאותות, PPA וכו'), ביצוע חשיבה אסטרטגית וסיוע בפיתוח עסקי בארץ ובעולם.

חברות זרות רבות בוחרות להקים נציגות פיסקלית באמצעות חברה מקומית. המשרד המקומי משמש כסניף החברה הזרה בישראל ולנציגות יש אחריות על כל סוגיות המס, העניינים הפיננסיים, המשפטיים וכלכליים של פעילות החברה בישראל, אם כי, הנציגות בדרך כלל אינה עוסקת בהיבטים התפעוליים והמקצועיים של הפעילות.

היתרונות להקמת נציגות פיסקלית בישראל הם מגוונים ובעיקרם עוסקים בהקלות נטל מס והבירוקרטיה.

 • פטור מתשלום "מס על דיווידנד", בישות פיסקלית לא קיים מושג של דיבידנד ולכן לא חל עליו מס, זאת בניגוד לחברה בה יש צורך לשלם כ – 30% מס על דיבידנד.
 • ישנן חברות זרות המעדיפות להימנע מלהקים חברה בישראל בעיקר מטעמי שיווק, יחסי ציבור ויחסים בינ"ל.
 • מטעמי בירוקרטיה – סגירת נציגות בישראל הוא תהליך מהיר יותר מאשר סגירת חברה וכרוכה בסיום חובות תשלום המס והדיווח.

להקמה וניהול נציגות פיסקלית קיימים גם קשיים לא מעטים, על הנציג מוטלת אחריות אישית כבדה על כל חובות המס של חברת האם הזרה בישראל ומוטל עליו נטל עסקי ומשפטי מלא על כל הפעילות בישראל, מול כלל הרשויות. ניתן לפתור זאת אמנם ע"י השארת ערבות חברת האם בחשבון נאמנות עד להפסקת הפעילות בישראל אך מדובר בהתנהלות שחייבת להיות זהירה.

תהליך הקמה של נציגות פיסקלית:

 • איתור נציג ראוי וניהול מו"מ
 • הסכם שיתוף פעולה עם הנציג הישראלי
 • הענקת זכויות חתימה וטיפול במסמכי המינוי
 • רישום החברה ב"רשם החברות" כישות זרה היכולה לקיים פעילות עסקית בישראל
 • פתיחת חשבון בנאמנות בשם הנציג הישראלי
 • פתיחת חשבון בנק עבור הפעילות בישראל
 • עדכון ורישום ברשויות המס: רישום הנציגות הפיסקלית במע"מ, רישום במס הכנסה (מס החברות), רישום בביטוח לאומי ומס הכנסה עבור זכויות עובדים ישראלים וזרים
 • הקמת מערכות הנהלת חשבונות וניהול כספים
 • התחלת הפעילות בפועל

הקמת נציגות פיסקאלית – ציטוט החוק