הקמת חברה בגרמניה (GmbH vs. UG)

בגרמניה, קיימות שתי סוגי חברות בעלות הון מניות, האחת: חברה בע"מ (חברה בערבון מוגבל) [בגרמנית: GmbH- Gesellschaft mit beschränkter Haftung] וסוג שני הינו חברה פרטית בע"מ, הנקראת חברת יזמות [בגרמנית: Unternehmergesellschaft, ובקיצור UG].

מתוקף תפקידנו כיועצי מס אנחנו: מייעצים, תומכים ומלווים את לקוחותינו בתהליך ייסוד חברה בגרמניה. לעתים קרובות אנו נתקלים בשיחה הראשונה עם הלקוח ברצון לייסד חברת יזמות (UG). ברוב המקרים, חברת היזמות (UG) איננה הבחירה הנכונה מבחינה החוקית המתאימה ביותר עבור לקוחותינו לצורך כניסה לשוק הגרמני. אנו רואים זאת כמשימתנו להגן על לקוחותינו מפני החלטה שגויה וממליצים  להם על ייסוד של חברה בע"מ (GmbH) במקום חברת יזמות (UG).

ישנן 7 סיבות עיקריות נגד הבחירה בחברת יזמות (UG):

 1. פגיעה משמעותית בתדמית

ההון העצמי המינימלי  הנדרש לצורך הקמת חברה בע"מ (GmbH) עומד על 25,000 יורו, בעוד שההון העצמי המינימלי לשם הקמת חברת יזמות (UG) עומד על 1 יורו. הסיכון הכרוך בכך הינו ששותפים פוטנציאליים יֵצאו מנקודת הנחה, שאין לכם מספיק אמצעים נזילים כדי להיות מסוגלים לייסד חברה בע"מ (GmbH). צעד שכזה עלול לפגוע באמינות העסק שלכם אל מול הלקוחות והספקים גם יחד.למעשה, ייסוד UG עלול להוות פרסום שלילי באופן הכי גרוע שיכול להיות עבור העסק שלכם.

2. הכנסת סעיפי העסקה אישיים לשותפים בחוזה העסקה

בשל שיקולים כספיים, ייסוד של חברת יזמות (UG) מתבצע בדרך כלל בהליך פשוט יותר, המאורגן באמצעות שימוש בנוסח סטנדרטי קצר. חשוב להבין, כי במצבים בהם יש שני שותפים או יותר, עולה צורך להכניס לחוזה סעיפים מותאמים אישית.תקנות אישיות הנוגעות לנושאים כגון: מהן זכויות ההצבעה, מהם הנהלים במצבים של  עזיבת או חלילה פטירת אחד השותפים ועוד.

עם זאת, כאשר משתמשים בנוסח סטנדרטי עבור חוזה החברה כמו זה הקיים במקרה של חברת יזמות (UG), הסדרת סעיפים העסקה אישיים היא לרוב בלתי אפשרית. כאשר יוצרים נוסח הכולל סעיפי העסקה אישיים עבור חברת יזמות (UG), אזי יתרונות העלות בהשוואה לייסודה של חברה בע"מ (GmbH) הולכים לאיבוד.

3. סיכון גבוה לחדלות פירעון (פשיטת רגל)

ייסודה של חברה וכניסה לפעילות עסקית כרוכה בעלויות גבוהות , כגון: פרסום, רכישת תשתיות טכניות ו/או מלאי וכן עלויות הקמת העסק.

כאשר ההון העצמי של חברת היזמות (UG) עומד על 1 יורו בלבד, החברה לא יכולה לשאת בהוצאות אלו: במצב כזה, שכר הנוטריון ועלויות ההקמה לכשעצמם יביאו את החברה להיכנס לחובות. חברה המגיעה למצב בו היא מצויה בחובות גדולים או לא מסוגלת לשלם, מנהל החברה מחויב להכריז מיד על פשיטת רגל, וזאת על מנת להימנע מהעמדה לדין באופן אישי.

עם זאת, במרבית החברות היזמיות (UG) כאשר החברה נכנסת לחובות, על-פי רוב השותפים בחברה ישעבדו נכס או רכוש אישי כדי על-מנת לקחת הלוואה. היה מוטב לו היו מפקידים את ההלוואה מראש בתור הון עצמי לשם ייסוד חברה בע"מ (GmbH) במקום.

4. חברת היזמות (UG) היא רק צורת מעבר

חברת היזמות (UG)  נועדה מלכתחילה להפוך מאוחר יותר לחברה בע"מ (GmbH). כל שנה, צריכים 25% מן הרווח להיות מוחזקים כהון עתודה. ברגע שסך כל חסכונות החברה ביחד עם ההון העצמי המקורי מגיע לסכום של 25,000 יורו – יכולה חברת היזמות (UG)  להפוך לחברה בע"מ (GmbH). עם זאת, אם חברת היזמות (UG) לא הופכת להיות חברה בע"מ (GmbH), אזי החברה תהיה מחויבת להמשיך ולהפריש כל שנה 25% מן הרווחים כהון בעתודה. אסור להשתמש בהון עתודה עבור חלוקת רווחים, עובדה אשר בטווח הארוך מובילה להצטברות הון שאיננו נגיש למימוש כרווח של חברת היזמות (UG).

5. עלויות נוטריוניות ועלויות הקמה לא פוחתות בטווח הארוך

במבט ראשון, שכר טרחת נוטריון ועלויות רישום של חברת יזמות (UG)  הן נמוכות יותר מאשר אלה של חברה בע"מ (GmbH). עם זאת, זוהי נקודת מבט קצרת טווח בלבד. חברת היזמות (UG)  תהפוך במוקדם או במאוחר לחברה בע"מ (GmbH). במסגרת שינוי זה, יצטרך רואה חשבון מוסמך לבדוק את המאזן השנתי, מה שכרוך בשכר טרחה נוסף. יתרה מכך, בבוא העת לכשיבוצע המעבר לרישום כחברה בע"מ (GmbH) התהליך יחויב בהוצאת אישור נוטריוני וכן עלויות נוספות של רישום החברה כחברה בע"מ ברשם החברות הגרמני.

6. קשיים בקבלת תמיכה כספית [ממשלתית]

מניסיוננו עם לקוחות שלנו, גופים רבים המעניקים תמיכה כספית לא מכירים בחברות היזמות (UG) בתור ישות משפטית. אם החברה לא רוצה לוותר על ההזדמנות לתמיכה כספית, עליה להפוך לחברה בע"מ (GmbH) טרם הגשת הבקשה לתמיכה כספית.

7. אין הקלות או סיוע בתהליך המיסוי לחברת יזמות (UG)

לעתים קרובות, לקוחותינו מגיעים אלינו עם האמונה, שחברת יזמות מקבלת הקלות או סיוע המיסוי או זכאיות לאיזשהן הקלות בהגשת הדוחות הכספיים. אולם אין זה כך. לא קיימות תקנות מיוחדות המעניקות לחברת יזמות (UG) אפשרות לניהול פשוט, יעיל ופרקטי יותר. חברת יזמות (UG) נדרשת לעמוד באותם סטנדרטים להן נדרשת חברה בע"מ (GmbH) מבחינת הכנת מאזן שנתי ופרסום בלוח המודעות הפדרלי [בגרמנית: Bundesanzeiger, באנגלית: Federal Bulletin Board].כמו גם, חובת ההגשה של  דוחות מס למס חברות, מס מסחר ומע"מ. בנוסף, בכל הנוגע לפירוק חברת יזמות, חלים אותם חוקים של חברה בע"מ ותהליך פירוק אם מתרחש איננו מהיר או פשוט יותר.

מסקנה

בדרך כלל, לקוחותינו מחליטים, לאחר ייעוץ מעמיק, להקים חברה בע"מ (GmbH).

יתרה מכך, כדי לרשום חברה בע"מ (GmbH) ברשם החברות, נדרש סכום של לפחות מחצית מההון העצמי הראשוני, כלומר: 12,500 יורו (לפי מינימום הון עצמי ראשוני נדרש של 25.00 יורו).